Quunnamuu

Footer Top

Gaaffii bulchiinsa kuusaa baayoosfiiraa wajjin walqabatee jiru kamiyyuu irratti abbaa taayitaa dhimmi ilaallatu akka qunnaman isin gorsina. Gaaffilee kallattiin marsariitii ykn hojii NABU fi NABU Ethiopia Yaayo keessatti hojjetan waliin walqabatan garuu:

NABU
NABU Itoophiyaa

 

BG